Založme si knihovničku

   Pod názvem „Založme si knihovničku – archiv“, vyšla informace v Moderní magii (II. 2016) o některých  elektronicky zpracovaných publikacích. Některé  byly v minulosti vyhledávány, nezachovaly se, nebo byly ve špatném stavu, nedostupné apod. Některé jsou již skoro 100 let staré. Některé vznikly z podkladů při zpracovávání stoleté knihy o Magickém klubu Praha, která je určena k výročí, které bude v roce 2022.

    Do archivu MKP přibyly některá „elbra“ ( elektronická brožura, jak je autor nazval), které jsou kouzelníkům k dispozici. Náš jednatel a autor knihovničky  „KOUZELNICKÁ HISTORIE“ dává k dispozici několik dílů, které po několika letech rozpracování dokončil.

 1. KOUZELNÍKOVY ZÁPISKY
  369 stran rukopisu Dominika Třísky z 30 let, jednoho z předních provazochodců (lídra) rodu Třísků. Zaznamenány jsou triky, které můžou být i v současné době hitem. Dominik Tříska byl členem Magického klubu v Praze. Materiál je elektronicky zpracován – skenován. Popisy jsou autentické, tak jak je zaznamenal pan Tříska.

 2. POZNÁMKY, ZÁPISKY, NÁVODY
  Naskenované originály ručně psaných kouzelnických návodů předních funkcionářů, kteří začali v MKvP. Někteří přešli do Magické lože Ponrepo, či Společenství kouzelníků amatérů magie (SKAM) a opětovně se vrátili do Magického klubu Praha. Vždy stáli v popředí jmenovaných klubů. Jedná se o Ludvíka Brzáka, Bedřicha Nechutného, Josefa Havla a Karla Strömingera.

 3. KOUZLO HUMORU
  Členem nejen MKP, který se zasloužil o rozšíření informací, byl Hynek Nápravník. Ze zkušeností napsal brožurku, sice útlou, ale pro dnešek velmi dobrou, která pojednává o tom, jak máme na jevišti používat humor a pobavit napnuté diváky. Obzvlášť dobrá pro mluvené programy, protože… nechybí nám humor v kouzlení? Brožura byla vydaná v roce 1945.

 4. KOUZELNICKÝ ŽEBŘÍK
  Původně vydáno v třicátých letech Leopoldem Beránkem a jedná se o základní informace o servantách a stolcích, prvních pomůckách kouzelníka. Při pouhém prolistování vás napadají triky, způsoby využití a připravení efektu. Byly opraveny a doplněny obrázky, přepsán text, mnohdy nečitelný. Vhodné pro začátečníky, ale i pro profesionály, kdy mnohdy kapsy jsou stolkem. Je doplněno o Kouzelnické stolky zveřejněné panem Karlem Jůzou, který čerpal ze zahraniční literatury. Materiál je v podstatě sjednocen.

 5. KARETNÍ UMĚNÍ I
  Opět zpracováno dle Leopolda Beránka 1931. Opět jsou upravené texty. Tato brožura byla v mnohých případech dost poničena a nečitelná. Je opravena na základě výpůjčky několika brožur z  vlastnictví starších kolegů. Pro práci s kartami byly později vydány další, ale ty jsou v lepším stavu.

 6. MAGICKÁ LÓŽE PONREPO
  Jedná se o publikování zpracovaných materiálů z Archivu hlavního města Prahy, které upřesňují informace o vzniku spolku, kdy zakládající členové odešli z MKvP a později vznikl další spolek.  Doplňuje a dokresluje informace zmíněné v knize k 100 letům MKP. Jelikož se vychází z archivních materiálů a ve spolupráci členů Prague Academy of Magic, kteří poskytli některé originální dokumenty, jsou celkově informace nezvratitelné, ovšem i doplnitelné.

 7. SKAM
  Společenský klub amatérů magie. Opět se jedná o fakta doplňující knihu k 100 letům vzniku MKP a vychází z materiálů Archivu hlavního města Prahy a některých podkladů členů Prague Academy of Magic. Jde o třetí spolek, který vznikl v první polovině 20. století. Byli v něm, tak jako v MKvP a Magické loži Ponrepo, významní členové a dobří kouzelníci. Ze všech třech spolků vyvstali zakladatelé budoucích magických klubů, kroužků. Některé působí dodnes.

 8. ČARODĚJ BOSCO
  Z archivu pana Karla Hybše byla postoupena publikace vydaná v roce 1920, která byla na tehdejší dobu oblíbená a dosti rozšířená. Knížka je upravená do současnosti se zachováním původnosti. Úpravou byla odstraněna opotřebovanost. Některé části se ještě nyní publikují a objevují v různých  materiálech, které předkládají náměty pro pobavení společnosti. Ovšem některé záznamy jsou neslučitelné se současnými bezpečnostními předpisy, ale ukazují na způsob zábavy tehdejší doby. Dokresluje dějiny magie. Částečně navazuje na Bosco a jeho karetní kejkle z roku 1870.

    Připravuje se celková publikace ke sto letům Magického klubu Praha. Zde se předpokládá, že již půjde o vydání v tištěné formě a bude na objednání. Momentálně se na ní pracuje a je před závěrečnou fází. Začíná pohledem na magii v Praze, ještě více než před sto lety, před vznikem spolku MKvP v roce 1922. Čerpá se z archívu MKP, hl .m. Prahy, Tesly Karlín, podkladů členů magického klubu. Do činnosti a práce jsou zapojeni všichni členové a pamětníci.

    Sám autor dodává – „Máte-li materiály k doplnění, rád je přidám“. Rovněž doporučuje spolkům, klubům, předsedům, členům a třeba i pamětníkům, aby zapracovali a dali k dispozici paměti a znalosti o svých klubech a činnosti, nám všem. Ze současné činnosti na práci historie magického klubu říká, že: „Podklady se za dlouhá léta, bez kronik, zápisů, zpětně dávají dohromady velmi špatně a s velkým úsilím“.

    Jinak svůj archív jednatel doplňuje o několik „elbro“, rozpracovaných publikací k magii. Snad se tím doplní i náš archív. Jinak ve spolupráci s Prague academy of magic, připravují formou tištěných brožurek, doplnění informací o kouzelnících, kouzelnických rodech, grafikách na plakátech,  historických rekvizitách apod. Něco pro připomenutí. Podle Pavla Langera a Karla Hybše by měla být jako první zpracovaná informace o Jaroslavu a Jindřichu Balzarových. Dosavadní informace zamotalo používání pouze  J. Balzar, čili první písmeno ze jména. Autoři upozorňují uvádění celých jmen případně doplněných o data narození a skonu.

 

 

       

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode